Programski paket Trgo tudi z možnostjo “off-line” centraliziranega poslovanja

Pri implementaciji programskega paketa Trgo pri eni izmed naših strank, ki ima več dislociranih poslovnih enot, se je pojavila potreba po centraliziranem vodenju poslovanja. Ideja je bila, da se na lokacijah izvaja samo prodaja (izdaja računov), medtem ko se vsi ostali procesi izvajajo na upravi. Problema smo se lotili tako, da smo najprej s stranko analizirali trenutne zmogljivosti strojne opreme in dostopnost posameznih enot do spleta. Na podlagi analiz smo prišli do spoznanja, da povsem “on-line” izvedba zaradi pogostih izpadov interneta na lokacija ne bo mogoča. Tako smo se odločili za izvedbo, ki bo preko strežnika in standarda XML, poskrbela za sinhronizacijo podatkov med upravo in poslovnimi enotami. Rešitev smo pri stranki implementirali v roku 2 mesecev in je danes že 8 mesecev v uporabi, brez večjih težav. Primer lepo kaže, kako je lahko vsak problem rešljiv v zelo kratkem času, če je prisotno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Primer je tudi eden od dokazov, da v podjetju Bokosoft delujemo v duhu našega gesla “Programska oprema po meri“.

Davčne blagajne 2012?

V Sloveniji je velik problem nerealno poročanje o davčnih obveznostih poslovnih subjektov, ki poslujejo z gotovino. Do takega stanja prihaja, ker veliko podjetij, ki poslujejo z gotovino, ne izdaja računov svojim strankam ali pa le-te prireja. S tem se podjetja izognejo plačilu davka oziroma si zmanjšajo davčno osnovo. Davčna uprava ugotavlja, da podjetja na ta način utajijo okoli 130 milijonov evrov davka na dodano vrednost na leto, po oceni računskega sodišča pa še več – kar 184 milijonov evrov na leto (2008).

Tehnična rešitev problema

Za omejevanje tega problema namerava vlada RS v začetku leta 2012 uvesti davčno blagajno za vse poslovne subjekte, ki poslujejo z gotovino. Podjetja bodo morala nabaviti in namestiti fiskalne kontrolne naprave (FKN), ki bodo skrbele za prenos podatkov o izdanih računih direktno na DURS. Zaradi dodatnega nadzora nad uporabo davčnih blagajn bodo podjetja morala davčno blagajno registrirati pri davčnem organu. Davčna blagajna se bo uvedla v obliki odprtega sistema, kar pomeni, da bo DURS predpisal parametre, katere bodo morali ponudniki poslovne programske opreme implementirati v njihov poslovni program. Cene FKN se bodo gibale od 43 EUR (osnovni model za 1 blagajno) pa do 3.100 EUR za mrežno različico FKN (za več kot 2 blagajni).