Pomembno obvestilo o zakonskih spremembah zakona o davčnem postopku

Spoštovani uporabniki programskih rešitev podjetij AMES d.o.o. in Bokosoft d.o.o. !

S 1.1.2013 so v veljavo stopile zakonske novosti, ki zahtevajo prilagoditev naših programski rešitev, katerih uporabniki ste vi. Rok za prilagoditev programske opreme in namestitev pri uporabniku je 31.3.2013.

Spremembe zakona se nanašajo na delovanje programske opreme za vodenje poslovanja na področju knjiženja dogodkov oziroma naknadnega spreminjanja podatkov.

Zakonske spremembe objavljene v Uradnem listu RS št. 94 z dne 10.12.2012:

-ZDavP-2F (10.člen) – samo en del sprememb

V četrtem odstavku 38. člena se v 2. točki beseda »originalnih« nadomesti z besedo »izvornih«.

Za sedmim odstavkom se dodata nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

(9) Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.«.

Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:

»(11) Minister, pristojen za finance, za izvajanje osmega in devetega odstavka tega člena podrobneje predpiše zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov.«.

 

Predviden znesek za nadgradnjo je:

 • za uporabnike programa TRGO (verzija, ki deluje v DOS okolju) s sklenjeno in plačano vzdrževalno pogodbo: je cena nadgradnje za eno podjetje ali s.p. in eno poslovno enoto 190,00 EUR + DDV.
 • za uporabnike programa TRGO POS in TRGO SQL (verzija, ki deluje v WINDOWS okolju) s sklenjeno in plačano vzdrževalno pogodbo je nadgradnja brezplačna.
 • za uporabnike programa TRGO POS, ki z nami nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe: je cena nadgradnje na eno podjetje ali s.p. z eno poslovno enoto 450 EUR + DDV, vsaka dodatna poslovna enota v okviru istega podjetja ali s.p. je 195 EUR + DDV. Če je bil program kupljen in plačan manj kot (4) štiri leta nazaj, se cena nadgradnje določi na podlagi tabele historičnih vrednosti, ki jo najdete na spodnji strani tega dopisa.

 

Stranke, ki imajo nameščen program TRGO (program, ki deluje v DOS okolju), bodo morale nadgraditi na TRGO POS (program, ki deluje v Windows okolju). Za nadgradnjo na TRGO POS, mora stranka zagotoviti ustrezno strojno opremo, ki je:

 • računalnik PC z minimalno konfiguracijo: processor 3,0 GHz, 1Gb ram-a, 10 GB diska
 • monitor 15”
 • operacijski system Windows XP.

 

Dodatno delo in potni stroški se obračunajo po dejanskih stroških.

Pogoj za zamenjavo verzij je plačilo nove verzije, plačilo zapadlih obveznosti (če so) .

Za vse uporabnike programskih rešitev podjetja AMES d.o.o. je nadgradnja obvezna!

Vse uporabnike, ki se NE ODLOČIJO za nadgradnjo ali zamenjavo obstoječega programa, z zakonsko nadgrajenimi programskimi rešitvami, ki so v skladu z novo veljavno zakonodajo opozarjamo, da podjetji AMES d.o.o., Na Lazih 30, 1351 Brezovica pri Ljubljani, od 31.3.2013 ne prevzemata nobene odgovornosti v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

 

 Tabela historičnih vrednosti:

Datum namestitve obstoječe programske verzije

Historična vrednost v % glede na novo vrednost

štiri leta ali več

 10

od vključno dveh do štirih let

 30

od vključno 1 leta in 6 mesecev do dveh let

 40

od vključno 1 leta do 1 leta in 6 mesecev

 50

od vključno 6 mesecev do 1 leta

 60

do 6. mesecev

 70

do 3 mesecev po prvem nakupu programa

 100

 

Primeri izračuna:

 • če ste kupili program 1.1.2012, potem je cena nadgradnje za eno podjetje in eno poslovno enoto enaka 50% vrednosti novega programa: 450,00 * 0,5 = 225,00 EUR + DDV.
 • če ste program kupili več kot štiri leta nazaj, potem je cena nadgradnje za eno podjetje in eno poslovno enoto enaka 90% vrednosti novega programa: 450,00 * 0,9 = 405,00 EUR + DDV
 • če ste program kupili 1.11.2012, potem je nadgradnja brezplačna.

CRM – sistem za upravljanje odnosov s strankami

Boko CRM je spletna aplikacija za upravljanje odnosov s strankami, ki izkorišča prednosti računalništva v oblaku. S tem, da programska oprema teče na naših strežnikih omogočamo uporabnikom polno funkcionalnost aplikacije, brez da bi morali na svoj računalnik namestiti kakršnokoli dodatno programsko opremo.

Do podatkov o strankah se lahko dostopa od kjerkoli, če je na voljo dostop do interneta, pa naj bo to od doma, iz pisarne, iz hotela ali iz ene izmed brezžičnih dostopnih točk. Prav tako je možen dostop z uporabo brskalnika na mobilnem telefonu, ki ga imamo tako rekoč vedno pri roki.

Uporabniki lahko:

 • na res enostaven način vodijo podatke o svojih strankah in kontaktih,
 • med seboj delijo informacije in razporejajo delo,
 • uporabljajo enostavno iskanje po sistemu,
 • izpisujejo razna poročila,
 • nastavljajo email in SMS obvestila za razne aktivnosti,
 • vodijo kampanje in tvorijo e-poštne sezname,
 • vnašajo razne sledi in priložnosti ter jim sledijo,
 • beležijo vhodne in izhodne klice,
 • vodijo reklamacije in potek njihovega reševanja,
 • vnašajo in izpisujejo potne naloge, ter jih obračunavajo…

Poleg tega je v CRM sistemu tudi priročen organizator, kjer lahko beležimo razne dogodke in aktivnosti, ki jih tako vidimo na svojem urniku, lahko pa jih tudi delimo z ostalimi uporabniki.

dodajanje nove stranke
Enostavno dodajanje strank v CRM sistem