Programski paket Trgo tudi z možnostjo “off-line” centraliziranega poslovanja

Pri implementaciji programskega paketa Trgo pri eni izmed naših strank, ki ima več dislociranih poslovnih enot, se je pojavila potreba po centraliziranem vodenju poslovanja. Ideja je bila, da se na lokacijah izvaja samo prodaja (izdaja računov), medtem ko se vsi ostali procesi izvajajo na upravi. Problema smo se lotili tako, da smo najprej s stranko analizirali trenutne zmogljivosti strojne opreme in dostopnost posameznih enot do spleta. Na podlagi analiz smo prišli do spoznanja, da povsem “on-line” izvedba zaradi pogostih izpadov interneta na lokacija ne bo mogoča. Tako smo se odločili za izvedbo, ki bo preko strežnika in standarda XML, poskrbela za sinhronizacijo podatkov med upravo in poslovnimi enotami. Rešitev smo pri stranki implementirali v roku 2 mesecev in je danes že 8 mesecev v uporabi, brez večjih težav. Primer lepo kaže, kako je lahko vsak problem rešljiv v zelo kratkem času, če je prisotno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Primer je tudi eden od dokazov, da v podjetju Bokosoft delujemo v duhu našega gesla “Programska oprema po meri“.