S TCM-13 čebelarsko tehtnico do bolj učinkovitega nadzora medenja

Za proizvodnjo čebelarskih izdelkov najprej potrebujemo čebele. Še pri najpreprostejši strukturi v panju je mogoče proizvesti vrsto izdelkov, kot sta na primer čebelji vosek in med, po katerima je v zadnjih letih veliko povpraševanja. Tako povpraševanje pa zahteva od čebelarjev opremo, ki omogoča karseda učinkovito čebelarjenje. Tu nastopi podjetje AMES d. o. o. s svojo čebelarsko tehtnico!

Čebelarska tehtnica TCM-13 je rešitev za vse čebelarje, ki želijo bolj učinkovit nadzor nad medenjem. Je ekonomičen sistem tehtanja in nadziranja panjev, ki je pomemben del čebelarjenja in proizvodnje medu. Podatki, ki jih beleži, se uporabljajo pri ocenjevanju uspešnosti čebel in pregledu lokacij panjev.

Kaj čebelarska tehtnica TCM-13 omogoča?

– ocenitev nihanja populacije čebel znotraj panja s pomočjo podatkov teže panja

– nadzor nad delovanjem celotnega čebelnjaka ter stanjem hrane

– nadzor nad proizvodnim časom

Kako nam čebelarska tehtnica TCM-13 to omogoča?

Kot vsa sodobna čebelarska oprema za nadzorovanje, tudi AMES-ova tehtnica omogoča prenos podatkov, zbranih in grafično prikazanih na www.ecebelar.com s pomočjo GSM modema vgrajenega v tehtnico, prav tako pa sta v TCM-13 vgrajena tudi senzorja za merjenje temperature in

relativne vlage.

Kakovost AMES-ove tehtnice je plod več kot 20-letnih izkušenj njihove ekipe, na kar prisega tudi Čebelarska Zveza Slovenije, ki ima v rabi več kot 50 TCM-13 čebelarskih tehtnic. Le-te pa so primerne tudi za samostojne čebelarje, ki želijo redno nadzorovati dogajanje v panjih in čebelnjakih.

Za kaj še lahko uporabljamo čebelarske tehtnice?

Primerne so tako za periodično tehtanje panjev, v kolikor pa imate v lasti več panjev lahko z izredno natančnimi in osveženimi podatki pomagate lažje in hitrejše razlikovati ter nadzirati spremembe med njimi.

TCM-13 je dodana tudi 12-mesečna garancija kakovosti!